Alperen Sah Abursum

RabbitMQ 3.10.1 Debian 11 Kurulumu

RabbitMQ resmi sayfasına gidiyoruz,

Installing on Debian and Ubuntu

This guide covers RabbitMQ installation on Debian, Ubuntu and distributions based on one of them. RabbitMQ is included…

www.rabbitmq.com

#!/usr/bin/sh

sudo apt-get install curl gnupg apt-transport-https -y

## Team RabbitMQ's main signing key
curl -1sLf "https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/0A9AF2115F4687BD29803A206B73A36E6026DFCA" | sudo gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/com.rabbitmq.team.gpg > /dev/null
## Launchpad PPA that provides modern Erlang releases
curl -1sLf "https://keyserver.ubuntu.com/pks/lookup?op=get&search=0xf77f1eda57ebb1cc" | sudo gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/net.launchpad.ppa.rabbitmq.erlang.gpg > /dev/null
## PackageCloud RabbitMQ repository
curl -1sLf "https://packagecloud.io/rabbitmq/rabbitmq-server/gpgkey" | sudo gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/io.packagecloud.rabbitmq.gpg > /dev/null

## Add apt repositories maintained by Team RabbitMQ
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rabbitmq.list <<EOF
## Provides modern Erlang/OTP releases
##
## "bionic" as distribution name should work for any reasonably recent Ubuntu or Debian release.
## See the release to distribution mapping table in RabbitMQ doc guides to learn more.
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/net.launchpad.ppa.rabbitmq.erlang.gpg] http://ppa.launchpad.net/rabbitmq/rabbitmq-erlang/ubuntu bionic main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/net.launchpad.ppa.rabbitmq.erlang.gpg] http://ppa.launchpad.net/rabbitmq/rabbitmq-erlang/ubuntu bionic main

## Provides RabbitMQ
##
## "bionic" as distribution name should work for any reasonably recent Ubuntu or Debian release.
## See the release to distribution mapping table in RabbitMQ doc guides to learn more.
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/io.packagecloud.rabbitmq.gpg] https://packagecloud.io/rabbitmq/rabbitmq-server/ubuntu/ bionic main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/io.packagecloud.rabbitmq.gpg] https://packagecloud.io/rabbitmq/rabbitmq-server/ubuntu/ bionic main
EOF

## Update package indices
sudo apt-get update -y

## Install Erlang packages
sudo apt-get install -y erlang-base \
erlang-asn1 erlang-crypto erlang-eldap erlang-ftp erlang-inets \
erlang-mnesia erlang-os-mon erlang-parsetools erlang-public-key \
erlang-runtime-tools erlang-snmp erlang-ssl \
erlang-syntax-tools erlang-tftp erlang-tools erlang-xmerl

## Install rabbitmq-server and its dependencies
sudo apt-get install rabbitmq-server -y --fix-missing

ilgili scripti kopyalıyoruz, daha sonra makinamızda bash dosyası oluşturuyoruz

Nano ile oluşturduğumuz dosyanın içine giriyoruz ve kopyaladığımız scripti yapıştırıyoruz,

Ctrl + x

Y

Kayıt ediyoruz

./rabbit.sh

İle scripti tetikliyoruz

Kurulum bitti,

systemctl status rabbitmq-server

Admin paneli aktif hale getiriyoruz,

rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

Yeni bir admin hesabı oluşturuyorum,

rabbitmqctl add_user alperen test1223

Yeni kullanıcıya yönetici erişimi veriyorum,

rabbitmqctl set_user_tags alperen administrator

Yönetici erişimi verdikten sonra tüm izinleri veriyorum,

rabbitmqctl set_permissions -p / alperen “.*” “.*” “.*”

Admin paneline,

ipadresiniz: 15672

örnek,

192.168.1.90:15672

Default guest kullanıcısının şifresinide değiştirelim,

Normalde RabbitMQ, yapılandırma dosyasıyla birlikte gelmez, bu nedenle onu oluşturmanız gerekir,

sudo nano /etc/rabbitmq/rabbitmq.config

dosyasını oluşturarak, ilgili scripti yapıştırıyoruz,

%% -*- mode: erlang -*-
%% ----------------------------------------------------------------------------
%% RabbitMQ Sample Configuration File.
%%
%% Related doc guide: http://www.rabbitmq.com/configure.html. See
%% http://rabbitmq.com/documentation.html for documentation ToC.
%% ----------------------------------------------------------------------------
[
{rabbit,
[

]},

{kernel,
[
]},


{rabbitmq_management,
[
{listener, [{port, 1234}
]}
]},

{rabbitmq_shovel,
[{shovels,
[
]}

]},

{rabbitmq_stomp,
[
]},


{rabbitmq_mqtt,
[
]},

{rabbitmq_amqp1_0,
[
]},

{rabbitmq_auth_backend_ldap,
[
]},
{lager, [
]}
].

Port kısmını 1234 olarak değiştiriyorum,

export RABBITMQ_CONFIG_FILE="/etc/rabbitmq/rabbitmq"

Bundan sonra, bu satırı ekleyerek /etc/rabbitmq/rabbitmq-env.conf dosyasını değiştirmeniz gerekir,

Servisi yeniden başlatıyorum,

sudo /etc/init.d/rabbitmq-server restart

daha önce 192.168.1.90:15672 portundan giriş sağlıyorduk,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir