Alperen Sah Abursum

Docker WordPress Kurulumu V2

Repository güncelliyoruz ve curl indiriyoruz,

apt update && apt install curl -y
docker pull mariadb

container’ı oluşturmadan önce WordPress verileri, veri tabanı dizini ve WordPress kod dizini için yeni bir dosya oluşturalım,

mkdir ~/wordpress
mkdir -p ~/wordpress/database
mkdir -p ~/wordpress/html

wordpressdb adlı yeni MariaDB container’ı oluşturuyoruz,

docker run -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=BqRUMg4kbF -e MYSQL_USER=alperensah -e MYSQL_PASSWORD=BqRUMg4kbF -e MYSQL_DATABASE=wordpress_db -v /root/wordpress/database:/var/lib/mysql --name wordpressdb -d mariadb
MYSQL_ROOT_PASSWORD = mysql root parolasıMYSQL_USER = yeni mysql kullanıcısıMYSQL_PASSWORD = oluşturulan kullanıcı parolasıMYSQL_DATABASE = database ismi-v /root/wordpress/database:/varlib/mysql = verileri kaybetmemek için oluşturulan volumes

Databaseyi doğrulamak için giriş yapıyoruz,

docker inspect -f '{{ .NetworkSettings.IPAddress }}' wordpressdb

mysql -u alperensah -h 172.17.0.3 -p

Databasede herhangi bir problem bulunmuyor,

WordPress’i indiriyoruz,

docker pull wordpress:latest

İmages indirildi wordpress containeri oluşturuyoruz,

docker run -e WORDPRESS_DB_USER=alperensah -e WORDPRESS_DB_PASSWORD=BqRUMg4kbF -e WORDPRESS_DB_NAME=wordpress_db -p 8081:80 -v /root/wordpress/html:/var/www/html --link wordpressdb:mysql --name wpcontainer -d wordpress
WORDPRESS_DB_USER = database kullanıcısıWORDPRESS_DB_PASSWORD = database kullanıcı parolasıWORDPRESS_DB_NAME = ve database ismi-p 8081:80 = icport:disport-v /root/wordpress/html:/var/www/html = veri kayıbı yaşamamak için volume bağlıyoruz,--link wordpressdb:mysql = oluşturulan databaseyi bağlamaya yaramaktadir,
curl -I 192.168.154.130:8081

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir