Alperen Sah Abursum

Debian 11 MariaDB 10.8 Kurulumu ve Kullanımı

İlk adım, MariaDB deposunu etkinleştirmek ve depo GPG anahtarını sisteminize aktarmaktır,

sudo apt-get install apt-transport-https curl
sudo curl -o /etc/apt/trusted.gpg.d/mariadb_release_signing_key.asc ‘https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
sudo sh -c “echo ‘deb https://mirror.truenetwork.ru/mariadb/repo/10.8/debian bullseye main’ >>/etc/apt/sources.list”

Depo etkinleştirildikten sonra paket listesini güncelleyin ve MariaDB’yi yükleyin,

sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server

Status durumuna bakıyoruz,

systemctl status mariadb

MariaDB kuruldu default root kullanıcısın parolasını değiştirmeye geldi,

mysql -uroot

Giriş yapıyoruz

ALTER USER ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘parola’;
flush privileges;
exit;

Parolayı belirledikten sonra

mysql -u root -p

bu komut ile giriş sağlanacaktır

Eski komut işe yaramıyor

(mysql -uroot)

Şimdi ise örnek bir database oluşturalım,

CREATE DATABASE databaseisim;

Oluşturulan databaseyi görüntüleme,

show database;

Örnek table oluşturma,

CREATE TABLE alperensah (EmpID INT NOT NULL PRIMARY KEY,isim VARCHAR(255) NOT NULL,sehir VARCHAR(100),yas INT,Salary DECIMAL(18,2));

Oluşturulan table görüntülemek için,

show tables;

Not:table oluşturmadan önce databasenin içine girdiğinize emin olun

Use databaseismi;

Örnek,

use alperendb;

Şimdi ise yeni bir kullanıcı oluşturalım,

CREATE USER 'testuser'@localhost IDENTIFIED BY 'parola1';

Oluşturulan yeni kullanıcıyı yetkilendirme,

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'testuser'@localhost IDENTIFIED BY 'parola1';
FLUSH PRIVILEGES;

Oluşturduğumuz kullancıyı görüntüleyelim,

select user from mysql.user;

Kullanıcı silme ise,

DROP USER ‘testuser’@localhost;

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir